Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Collecte Stichting Friendenstimme

Door Beheerder op 10 januari 2020

De diaconiecollecte van zondag 12 januari wordt bestemd voor de stichting Friedensstimme.
Stichting Friedensstimme staat al meer dan 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten.
Zo stellen ze honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

In Rusland leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen,
gaan Russische evangelisten er op uit om hun naaste over God te vertellen. Dit werk wordt door Friedensstimme ondersteunt.

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.
Friedensstimme zendt geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld.
Zij brengen het Evangelie aan mensen van wie velen nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben.
Om al dit werk door te laten gaan is er financiƫle steun nodig.
Graag willen wij als diaconie deze collecte dan ook hartelijk bij u aanbevelen.

U kunt ook een gift overmaken op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Friedensstimme.Terug naar nieuwsoverzicht