Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Collecte Werelddiaconaat

Door Beheerder op 15 januari 2021

Op zondag 17 januari wordt de collecte bestemd voor Project 10 27 van de GZB.
De opbrengst is bestemd voor hulp aan de naaste, kinderen, ouderen en gehandicapten, in Libanon.

In een arm deel van de buitenwijken van Beiroet woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen.
Het is een ‘toevluchtsoord’ voor mensen die moesten vluchten uit het Midden-Oosten. De Armeense Kerk in Libanon helpt!
Het Diaconale Comité van de kerk probeert zoveel mogelijk mensen te helpen. Relatie en waardigheid van families, ouderen, gehandicapten en kinderen staan centraal.

Behalve de hulp voor kinderen van christelijke vluchtelingen, is er naschoolse opvang van moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken.
Voor kinderen en tieners uit de wijk zijn er allerlei activiteiten. Ze bidden en zingen en luisteren naar Bijbelverhalen. En… ze hoeven niet doelloos over straat te zwerven.

Het comité is dankbaar: “We doen dit niet alleen, de hulp wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd”.
Wij als diaconie willen hier een financiële bijdrage aan geven. Daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan.
U kunt ook een gift overmaken op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v Project 1027 Libanon.

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht