Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 04/07 | Zingen

Door Beheerder op 4 juli 2020

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend heeft onze overheid de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus aanzienlijk verruimd.
Aanstaande zondag mogen we onder bepaalde voorwaarden voor het eerst weer samenkomen met ongeveer 100 mensen.

Door het college van kerkrentmeesters is, met ondersteuning van dhr. C. Egas, hard gewerkt om aan deze voorwaarden zo goed mogelijk te voldoen.
De afgelopen maand hebben we hiermee geoefend. De kerk is nu anderhalf meter ‘proof.’

Hoewel dit onwennig voelt – zo’n afstand – zijn we verheugd dat we nu toch met een grotere groep kunnen samenkomen.
Als uw wijk aan de beurt is zien we jou en u graag komen.

Na de uitspraken tijdens de laatste persconferentie van onze minister-president ontstond onduidelijkheid over het zingen.
Omdat niet uitgesloten kon worden of er besmettingen via het zingen hebben plaatsgevonden was het advies om gemeentezang achterwege te laten.

Hier blijkt geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag te liggen. Vice-premier de Jonge heeft een dag na de persconferentie de uitspraken van de minister-president genuanceerd.
Inmiddels mogen koren op 1,5m. afstand weer zingen.
Ook heeft minister Grapperhaus inmiddels een gesprek gehad met de afvaardiging van de kerken en is bevestigd dat zingen onder voorwaarden zeker veilig mogelijk is

We weten dat er in en om de gemeente verschillend gedacht wordt over de risico’s van het zingen tijdens de eredienst.
We willen zoveel mogelijk recht doen aan de gevoelens die er leven op dit punt en we willen op een verantwoordelijke manier invulling geven aan de diensten en deze zo veel mogelijk een volwaardig karakter geven.

Onder normale omstandigheden lijkt de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus via de kleine druppels die in de lucht blijven hangen klein.
Dit blijkt ook uit verschillende wetenschappelijke artikelen die hierover berichten. Hieruit blijkt ook dat ventilatiesystemen geen rol lijken te spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Gebaseerd op bovenstaande informatie waarvoor we de website van het RIVM hebben geraadpleegd, heeft de kerkenraad besloten om de kerk in te delen in 2 zones.
Zone 1 is beneden voor mensen die willen zingen.
Zone 2 is boven op alle galerijen voor mensen die liever niet willen zingen.

Op deze manier willen we een ieder respecteren en de mogelijkheid bieden om samen te komen in het kerkgebouw zonder dat u zich onveilig of onprettig voelt.
Het is ons gebed dat we spoedig weer met de gehele gemeente tot Gods eer mogen samenkomen.

Uw kerkenraad.Terug naar nieuwsoverzicht