Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 17/07

Door Beheerder op 17 juli 2020

Op dinsdag 14 juli is de huidige gang van zaken rondom de kerkdiensten geëvalueerd.
We zijn dankbaar dat gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten te bezoeken.
Een deel van de gemeente kiest er om verschillende redenen voor om de diensten vanuit huis bij te wonen.
Er is nog voldoende plaats en met het rooster komt iedereen aan de beurt.
We nodigen u van harte uit voor de ontmoeting met elkaar en met de Heere!

De komende periode wordt de huidige groepsindeling gehandhaafd.
Let u goed op de indeling omdat de volgorde regelmatig varieert om een evenredige verdeling te maken in ochtend- en avonddiensten.

De groepsindeling is als volgt:

Groep 1 – straatnamen A t/m G
Groep 2 – straatnamen H t/m N
Groep 3 – straatnamen P t/m R (incl. Rivierdijk 1 – 110)
Groep 4 – straatnamen R t/m Z (incl. Rivierdijk 111 – 515)

Het volgende rooster wordt voor de komende zondagen aangehouden:

Zondag 19 juli Morgendienst: groep 4 Avonddienst: groep 1
Zondag 26 juli Morgendienst: groep 3 Avonddienst: groep 2
Zondag 2 augustus Morgendienst: groep 1 Avonddienst: groep 4
Zondag 9 augustus Morgendienst: groep 2 Avonddienst: groep 3
Zondag 16 augustus Morgendienst: groep 4 Avonddienst: groep 1
Zondag 23 augustus Morgendienst: groep 3 Avonddienst: groep 2
Zondag 30 augustus Morgendienst: groep 1 Avonddienst: groep 4

Een aantal gemeenteleden heeft reeds aangegeven de diensten vaker te willen bezoeken.
Zij zullen hiervoor uitgenodigd worden. Daarbij wordt wel aangegeven dat wanneer de opkomst boven de 100 personen ligt zij gevraagd worden om weer naar huis te gaan.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u geïnstrueerd over de looproute en over de uitgangen welke in gebruik zijn.
Qua hygiëne blijven de regels van kracht die eerder gecommuniceerd zijn (ontsmetten van handen/toiletgebruik)
Door meerdere uitgangen in gebruik te nemen willen we voorkomen dat bij het verlaten van de kerk een opstopping ontstaat.
Geef elkaar ook dan de ruimte en houd voldoende afstand.

Over het zingen in de dienst wordt in de media veel gezegd en geschreven.
Bij het besluit om wel te zingen is gebruik gemaakt van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ en het door de PKN opgestelde rekenmodel.
Hierbij blijven we binnen de veilige marges. We beseffen dat hier verschillend over gedacht wordt.
De indeling zoals we die gemaakt hebben in zones waar wel/niet gezongen wordt blijft dan ook gehandhaafd. Op de galerijen zal voorlopig niet gezongen worden.

We zien uit naar gezegende diensten in de komende periode waarin het Woord van de Heere voor ons openvalt en de lof aan Hem gaande wordt gehouden.Terug naar nieuwsoverzicht