Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 20/03

Door Beheerder op 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Zoals beloofd informeren we u over de manier waarop we ons gemeenteleven in de huidige crisissituatie zoveel mogelijk kunnen voortzetten.

Erediensten
De erediensten kunnen worden bijgewoond door maximaal 50 mensen, zodat we op enige afstand van de toegestane 100 mensen blijven.
Indien u aanwezig wilt zijn tijdens de kerkdienst kunt u zich aanmelden bij de scriba Oud. J van den Bout, dit kan telefonisch via telefoonnummer 0184-611650 of per e mail [email protected]

Als u tot de risicogroep behoort of mogelijk een risico vormt vragen wij u dringend om thuis te blijven.

Uitzendingen
De diensten zullen zoals gewoonlijk ook via de kerkradio en internet worden uitgezonden. Vanaf aanstaande zondag is er ook een beelduitzending: https://kerkdienstgemist.nl/stations/173-Hervormde-Gemeente-Boven-Hardinxveld/events/live

De bediening van het Heilig Avondmaal op DV 22 maart zal niet plaatsvinden. Andere bijzondere diensten zullen per situatie worden bekeken of en hoe deze doorgaan.
Voorlopig zal er op doordeweekse dagen elke avond een uitzending door gemeenteleden voor de kerktelefoonluisteraars worden uitgezonden. Deze is ook via internet te beluisteren (het betreft geen beelduitzending).

Collectes
Wij vragen u om de collectes te gedenken door of thuis wat apart te leggen of door dit over te maken naar de diaconie rekening nummer NL59 Rabo03250018154 of kerkrentmeesters rekening nummer NL94RABO0325060592 onder vermelding van het betreffende collectedoel.
Het is ook mogelijk om uw gift te geven tijdens de verkoop van de collecte bonnen welke tot op heden nog plaatsvind.

Pastoraat
Het is onder de huidige omstandigheden niet gemakkelijk om huisbezoeken of pastorale bezoeken bij u te brengen.
Als u daaraan wel behoefte heeft, kunt u of telefonisch een beroep op uw predikant, pastoraal medewerker of wijkouderling doen. In overleg wordt dan bekeken hoe het bezoek vorm krijgt.
U kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur dat vanaf komende week in de bibliotheek van de kerk gehouden wordt tussen 15:00 en 16:00u. De kerk is dan ook open voor een moment van persoonlijke stilte, meditatie en gebed.

Kring- en verenigingswerk
Het kring en verenigingswerk, de zondagsschool en kinderoppas zullen nadere berichtgeving geen doorgang vinden.

Tenslotte
De situatie die ontstaan is naar aanleiding van het Coronavirus is voor ons allen aangrijpend. Het heeft verregaande gevolgen voor ons dagelijks leven. Zover wij weten is er niemand vanuit onze gemeente besmet.
Wij roepen u en jullie op om zoveel mogelijk naar elkaar om te zien via de wegen en middelen die er dankzij de techniek toch zijn en om als het nodig is ook metterdaad hulp te bieden. Laten we ook biddend om elkaar heen staan en leven in vertrouwen op de Heere God.
De omstandigheden roepen om inkeer en Godsvertrouwen. We besluiten daarom met de tekst die tijdens de avonddienst op biddag centraal stond: ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:6,7.’

Uw kerkenraad.Terug naar nieuwsoverzicht