Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 29/05

Door Beheerder op 29 mei 2020

Met ingang van zondag 7 juni hopen we weer met 30 personen bijeen te kunnen komen in de diensten.
Vanaf zondag 5 juli zal dit aantal (zoals het er nu naar uit ziet) verhoogd kunnen worden naar 100 personen.
Een positieve ontwikkeling waar we dankbaar voor mogen zijn.

U zult begrijpen dat deze diensten gehouden moeten worden met uiterste voorzichtigheid. Ook tijdens de diensten zal de 1,5 meter afstand leidend zijn en daar zijn de maatregelen op gebaseerd.

  • Behoort u tot een risicogroep dan vragen wij u thuis mee te blijven kijken en/of luisteren.
  • Alleen de hoofdingang aan de pastorietuin is in gebruik als in- en uitgang (met uitzondering van calamiteiten).
  • Bij de hoofdingang wordt u welkom geheten door een kerkenraadslid die u vervolgens verder helpt. Van hem krijgt u te horen bij welke kleurmarkering u plaats kunt nemen. De morgendienst zal een andere kleurmarkering hebben dan de avonddienst. Het is van belang dat u gaat zitten op de aangewezen plaats. Uiteraard kunt u als gezin bij elkaar zitten.
  • Ontsmet bij binnenkomst uw handen en volg de looproute zoals deze aangegeven wordt met witte pijlen.
  • Bij het verlaten van de kerk volgt u ook weer de looproute richting de hoofduitgang. Ook hierbij is het van belang voldoende afstand van elkaar te blijven houden.
  • De collecte wordt gehouden bij de uitgang. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie welbekende kerkjes.
  • Verlaat na de dienst het Kerkplein en houdt u daarbij aan de richtlijnen van de overheid.

Wanneer u een kerkdienst/kerkdiensten in juni wenst bij te wonen meldt u zich dan aan bij de scriba J. van den Bout, tel. 611650 (tussen 19 en 21 uur) of via [email protected]
Wanneer deze uitnodigingsprocedure later wijzigt zult u daarover worden geïnformeerd.

Voor vragen en tips omtrent de getroffen maatregelen kunt u contact opnemen met de heer Cor Egas, tel. 617763.
We danken hem hartelijk dat hij de co├Ârdinatie op zich wil nemen.

We zien er naar uit elkaar weer te kunnen gaan ontmoeten, al is het voorlopig nog in beperkte samenstelling.
We zien op naar de Herder van de schapen. Hij zal zijn kudde leiden. Thuis en in de kerk zijn we afhankelijk van Zijn stem. Hoort Hem!Terug naar nieuwsoverzicht