Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 29/06

Door Beheerder op 4 juli 2020

Er is uitgebreid van gedachten gewisseld over het kerk-zijn in coronatijd. Een tijd die door een ieder verschillend wordt beleefd.

Een tijd die ook gevuld mag worden met verlangen. Verlangen naar de plaats waar de gemeente samenkomt en de ontmoeting met elkaar en de Levende God plaatsvindt.

Hoe het kerk-zijn in coronatijd in de komende maanden vorm krijgt vindt u in onderstaande berichtgeving.

Kerk in coronatijd

Beste gemeenteleden,

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 18 juni hebben we gesproken over de invulling van de eredienst en de maatregelen rondom Corona.

Inmiddels is duidelijk geworden dat onder voorwaarden de regels verruimd zijn en we mogen als gemeente met meer dan 100 personen samenkomen in het kerkgebouw.
Hoewel de diensten, al was het met een beperkt aantal bezoekers, konden doorgaan zijn we dankbaar dat de regels versoepeld worden en dat we met meer mensen mogen samenkomen.

Tegelijk blijft het vreemd om niet als gemeente in haar totaliteit samen te komen en we zien uit naar het moment dat we weer als gehele gemeente in de kerk onder de bediening der verzoening mogen samenkomen.

Kerkgang:

Het lijkt ons verstandig om deze eerste periode met maximaal 100 personen samen te komen. We kunnen dan in de praktijk uittesten of het systeem naar behoren functioneert.

Als we willen samenkomen met meer dan 100 mensen gelden er aanvullende regels omtrent triage (check gezondheid), aanmelding en andere protocollaire zaken.
Deze aanvullende eisen kunnen we voorkomen door niet boven de grens van 100 gemeenteleden te gaan tijdens de dienst.

Om te voorkomen dat we met meer mensen samenkomen dan is toegestaan in de kerk, met inachtneming van voldoende afstand, willen we de gemeente verdelen in 4 groepen.
Deze groepen zijn ingedeeld op alfabetische volgorde van straatnaam. Daarbij is gestreefd om per groep ongeveer een gelijk aantal bezoekers te hebben.

De indeling is als volgt:

Groep 1:
Straten die beginnen met de letters A t/m G (incl. Graaf Lodewijkstraat)
Groep 2:
Straten die beginnen met de letters H t/m N
Groep 3:
Straten die beginnen met de letters P t/m R (incl. Rivierdijk 1 – 110)
Groep 4:
Straten die beginnen met de letters R t/m Z (incl. Rivierdijk 111 – 515)

Woont u buiten de gemeentegrenzen van Boven-Hardinxveld, dan geldt ook voor uw straat bovenstaande alfabetische rangschikking.

Mocht blijken dat de indeling in deze groepen niet goed functioneert dan zal dit aangepast worden.
Omdat u nu op straatnaam uitgenodigd wordt, is het niet meer nodig om u aan te melden.

Om een inschatting te maken van het aantal kerkgangers dat we kunnen verwachten, is ruimhartig uitgegaan van het aantal personen dat voor de coronacrisis de kerkdiensten bezocht.

Mocht u besluiten om in de komende periode de kerkdiensten (nog) niet in het kerkgebouw te bezoeken, dan vragen we u dit door te geven aan uw wijkouderling of via het mailadres [email protected]

Daarnaast bent u ook van harte welkom als u voorheen onze kerkdiensten niet bezocht.

Richtlijnen:

– Behoort u tot een risicogroep dan vragen wij u thuis mee te blijven kijken en/of luisteren.
– Alleen de hoofdingang aan de pastorietuin is in gebruik als ingang.
– Bij de hoofdingang wordt u welkom geheten door een kerkenraadslid die u vervolgens verder helpt. In de kerkbank vindt u een markering in welke banken u ’s morgens dan wel ’s avonds plaats kunt nemen.
Het is van belang dat u gaat zitten op de aangewezen plaats. Uiteraard kunt u als gezin bij elkaar zitten.
– Ontsmet bij binnenkomst uw handen en volg de looproute zoals deze aangegeven wordt met witte pijlen.
– Bij het verlaten van de kerk volgt u ook weer de looproute richting de hoofduitgang. Ook hierbij is het van belang voldoende afstand van elkaar te blijven houden.
– Verlaat na de dienst het Kerkplein en houdt u daarbij aan de richtlijnen van de overheid.

Gemeentezang:

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de regels rondom de gemeentezang precies geïnterpreteerd moeten worden en omdat minister Grapperhaus nog met de kerken in gesprek zal gaan, zullen we als daar aanleiding toe is nadere berichtgeving via de website publiceren.

We begrijpen dat niet iedereen toegang tot de website heeft en we willen dan ook een beroep doen op elkaar om gemeenteleden te informeren.

Kinderoppas:

We willen ook weer gelegenheid bieden voor een kinderoppas tijdens de morgendiensten.

Collecten:

De drie collecten worden na de dienst bij de uitgang gehouden.

Tot slot:

We beseffen dat de manier waarop we met deze situatie omgaan een persoonlijke afweging is. Daar hebben we alle begrip voor en willen u vragen om dit ook naar elkaar toe te hebben.

We begonnen dit jaar met Psalm 91. In deze Psalm wordt beleden dat we de HEERE vertrouwen én dat Hij te vertrouwen is.
Neem de toevlucht tot de HEERE. Psalm 91:1 en 2:

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’Terug naar nieuwsoverzicht