Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 30/07

Door Beheerder op 31 juli 2020

Over het zingen in de dienst is in de media veel gezegd en geschreven.

Bij het besluit om wel te zingen is gebruik gemaakt van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ en het door de PKN opgestelde rekenmodel.
Hierbij blijven we binnen de veilige marges. We beseffen dat hier verschillend over gedacht wordt.
De indeling zoals we die gemaakt hebben in zones waar wel/niet gezongen wordt blijft gehandhaafd.
We verzoeken de gemeenteleden die plaatsnemen op de galerijen dan ook om NIET te zingen, ook als u daar een plaats krijgt toegewezen terwijl u wel zou willen zingen.
Daarmee willen we een ieders gevoel respecteren en de mogelijkheid bieden om samen te komen in het kerkgebouw zonder dat iemand zich bezwaard of onveilig voelt.

We rekenen op ieders medewerking en begrip.

We zien uit naar gezegende diensten in de komende periode waarin het Woord van de Heere voor ons openvalt en de lof aan Hem gaande wordt gehouden.Terug naar nieuwsoverzicht