Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Evaluatie/voortgang kerkdiensten

Door Beheerder op 7 september 2020

In de afgelopen week heeft een evaluatie plaats gevonden van de kerkdiensten in de afgelopen tijd. Naar aanleiding van deze evaluatie worden een aantal zaken aangepast, waarvan we u en jullie in dit bericht op de hoogte brengen.
We hebben vastgesteld dat vanuit de groepen 1 t/m 4 die voor de diensten werden uitgenodigd ongeveer 50 personen per dienst aanwezig zijn. Daarnaast bezoekt een aantal gemeenteleden ook de diensten als zij hiervoor niet aan de beurt zijn. We zien met dankbaarheid dat een groter wordende groep de diensten weer bij wil wonen.

Groepsindeling
Daarbij is het wel van belang dat we de richtlijnen in acht blijven nemen. We willen u daarom vanaf aanstaande zondag op de volgende manier gaan uitnodigen:
De gemeente wordt in plaats van verdeeld in 4 groepen vanaf aanstaande zondag uitgenodigd in 2 groepen, waarbij de ene groep wordt uitgenodigd voor de morgendienst en de andere groep voor de avonddienst. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat u alleen de dienst bezoekt van de groep waar u bij hoort. Daarbij rekenen we op uw begrip en zien we uit naar betere tijden waarin we alle diensten weer gezamenlijk kunnen beleven.
De groepen worden gezien de opkomst in de afgelopen tijd als volgt ingedeeld:
Groep A wordt gevormd door de huidige groepen 1 en 4
Groep B wordt gevormd door de huidige groepen 2 en 3

Registratie
In het kerkgebouw hebben we 98 plekken per dienst waar u plaats kunt nemen. Daarbij kan opgemerkt worden dat op 1 plek soms meerdere personen uit 1 gezin kunnen zitten. Omdat we bij de indeling in 2 groepen meer dan 100 personen per dienst kunnen verwachten is het noodzakelijk dat u zich registreert voor de dienst. Dit kan op een heel eenvoudige manier. U schrijft thuis een briefje waarop u uw naam en de namen van uw gezinsleden noteert die naar de kerk komen. Daarnaast vermeldt u of het de morgendienst of avonddienst betreft. Dit briefje kan bij het binnengaan van de kerk in een bakje gedeponeerd worden. Deze namen worden 2 weken bewaard zodat bij een eventueel bron- of contactonderzoek achterhaald kan worden wie in welke dienst aanwezig was. Deze gegevens zullen niet voor andere doelen gebruikt worden. Als u onverhoopt geen briefje bij u heeft zullen uw gegevens alsnog genoteerd worden bij het binnengaan van de kerk. Daarnaast vindt u bij de ingang een overzicht van de bekende vragen die bij de gezondheidscheck horen.

Binnengaan/verlaten kerkgebouw
Meer dan tot nu het geval was zult u door een kerkenraadslid een plaats gewezen krijgen in de kerk zodat we weten dat de aanwezigen zich door het gebouw verspreiden.
Bij het verlaten van de kerk ontvangt u vanaf aanstaande zondag ook aanwijzingen. Daardoor wordt duidelijk welke bank op welk moment kan gaan lopen en voorkomen we dat er alsnog een rij ontstaat bij de uitgangen. Bij iedere uitgang is er de mogelijkheid om uw bijdrage te geven aan de collecten.

Zingen
In eerdere berichten is de aandacht er op gevestigd dat er op de galerijen niet gezongen mag worden. Een klein aantal gemeenteleden maakt hiervan gebruik. Gezien de kleine omvang van deze groep wordt er vanaf aanstaande zondag alleen op de orgelgalerij niet gezongen. Op de overige galerijen is zingen dan wel mogelijk. We vragen u en jullie nogmaals om hierin rekening met elkaar te houden en niet te zingen op de afgesproken galerij.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet deze te stellen aan een lid van de kerkenraad of kerkrentmeesters. We zien er naar uit elkaar steeds weer te ontmoeten als het Woord van God voor ons openvalt.Terug naar nieuwsoverzicht