Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeentezang

Door Beheerder Website op 15 juni 2024

Vanaf december 2023 worden alle Psalmen in de dienst ritmisch gezongen. Een proces dat
inspanning vraagt van gemeente én organisten. Bij een groot aantal psalmen merkt u dat het
zingen heel natuurlijk verloopt. Er zijn echter ook een aantal lastige Psalmen, als er bv. geen
rust is tussen de regels of het ritme onlogisch lijkt. Naar aanleiding van een evaluatie met de
organisten is besloten aan deze Psalmen nog eens extra aandacht aan te besteden. Er is een
document opgesteld waarin het een en ander verduidelijkt wordt en we hebben opnieuw
contact opgenomen met André van Vliet. Het is de bedoeling dat we op zondagmorgen 30
juni direct in aansluiting aan de dienst aan de hand van het opgestelde document een aantal
van deze Psalmen met elkaar zullen oefenen. André van Vliet hoopt dan ook aanwezig te
kunnen zijn. We zien ernaar uit dat het de kwaliteit van de gemeentezang ten goede komt en
de lofzang in ons midden boven alles gaande blijft tot eer van Hem, Schepper en Koning van
al wat leeft!Terug naar nieuwsoverzicht