Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Heilig Avondmaal

Door Beheerder op 7 september 2020

We zijn dankbaar dat we met inachtneming van de regelgeving rondom het Coronavirus het Heilig Avondmaal weer kunnen vieren. Bij de aankondiging van het Heilig Avondmaal wordt wisselend gebruik gemaakt van de aankondiging bediening en viering. We hopen dat we aanstaande zondag zullen ervaren dat beide helemaal waar is. God komt ons tegemoet in het teken van brood en wijn en roept ons op Zijn dood te gedenken totdat Hij komt. We zien uit naar een blijde dag van troost en vrede.
De viering zal zowel ’s morgens als ’s avonds plaats vinden. Tijdens de morgendienst wordt het formulier gelezen en de tafel geopend. Tijdens de avonddienst zal er voortzetting zijn van het Avondmaal en wordt het afsluitende deel van het formulier gelezen. Dit gaat ’s avonds vooraf aan de prediking.

De bediening van het Heilig Avondmaal zal anders verlopen dan u gewend ben. We zullen niet met elkaar een gemeenschap vormen aan tafel. De dominee zal symbolisch het brood breken en de wijn schenken. Zij die deelnemen kunnen vervolgens op aanwijzing van de ouderling naar voren komen waar zij persoonlijk brood en wijn aangereikt krijgen door de predikant en diakenen. Nadat brood en wijn gebruikt zijn worden mensen weer naar hun zitplaats terug gewezen.
Tijdens bereiden en bedienen zullen de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij het Avondmaal zullen gemeenteleden niet in beeld gebracht worden. De camera zal daarbij een neutrale positie innemen.
Wij beseffen dat we Avondmaal vieren onder heel bijzondere omstandigheden. Het zal voor velen heel onwennig zijn om op deze manier deel te nemen. Wat hebben we het juist nu, in deze voor ons vreemde omstandigheden, nodig om versterkt door Woord en sacrament onze weg te vervolgen. We wensen u en jullie een gezegende zondag toe waarin de verbondenheid met elkaar en met Gods strijdende en triomferende kerk ervaren wordt.Terug naar nieuwsoverzicht