Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie startweekend

Door Beheerder op 11 september 2020

Het is gelukt om ook voor dit jaar activiteiten te bedenken die ons de mogelijkheid geven om het kerkseizoen met elkaar te starten en toch corona-proof zijn.

Jachtseizoen (vrijdagavond 25 september)
Vrijdagavond verandert Boven-Hardinxveld in het speelveld voor ‘Jachtseizoen’. Alle tieners en jongeren van harte welkom. Geef je op als vriendengroep of individueel en speel mee! We starten om 19.00u bij het Kerkcentrum.

Spel-speur-zoek-denk-middag (zaterdagmiddag 26 september)
Geef je op voor een uitdagend spel in het dorp: een speurtocht waarbij je je hersens moet laten kraken, je uitgedaagd wordt vossen te ontmaskeren en waarbij je sportschoenen nodig zijn. De activiteit is geschikt voor jong en oud, aan verschillende niveaus is gedacht. Voor drinken wordt gezorgd op diverse punten. Koffie en thee is in het kerkcentrum te verkrijgen. Vergeet geen geld mee te nemen: versnaperingen zijn te koop evenals een aantal tekstborden voor het goede doel (Bijbels/ evangelisatie in Mozambique). Geef je op per gezin, echtpaar, met vriend(in)en of individueel. De middag heeft twee starttijden: 13.30 uur en 14.30 uur en zal uiterlijk tot 16.00 uur duren. Je vertrekt vanuit thuis. Vermeld bij je aanmelding:

  • Naam en adres
  • Aantal personen
  • Telefoonnummer
  • Voorkeur starttijd: 13.30 uur of 14.30 uur

Wil je meehelpen als vos/spelleider/koek en zopie-verkoper/koekbakker? Geef dit ook door!

Stiltewandeling (zondagmiddag 27 september)
In de middag is er een stilte wandeling waarin we in kleine groepjes een heerlijke wandeling gaan maken.
Het eerste deel van de wandeling is in stilte, met 2 tussenstops voor een Bijbeltekst/vraag ter bezinning en het tweede deel lopen we in tweetallen naar het eindpunt.
Loopt, luistert en deelt u/jij mee? Geef u op! We verzamelen om 14.00u op het parkeerterrein tegenover de begraafplaats aan de Tiendweg.

Themadienst (zondagmiddag 27 september; 17.00 uur)
De themadienst is niet op zondagochtend zoals vorige week vermeld stond in de kerkbode, maar zondagmiddag.
De geschiedenis over de roeping van Samuël bij Eli in de tempel zal in die dienst centraal staan.
De dienst begint een uur eerder, zodat er ook zoveel mogelijk kinderen/jongeren bij de dienst aanwezig kunnen zijn.

Opgave voor elk afzonderlijk onderdeel vóór maandag 21 september via Willy de Gier (06-37161347) of via de onderstaande links:

Jachtseizoen:
Klik hier voor opgave voor ‘Jachtseizoen’

Spel-speur-zoek-denk-middag
Klik hier voor opgave voor ‘Spel-Speur-Zoek-Denk’

Stiltewandeling
Klik hier voor opgave voor ‘Stiltewandeling’Terug naar nieuwsoverzicht