Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Kerkdiensten in December / Januari

Door Beheerder op 18 december 2020

Kerkdiensten
Wat is er naar uitgezien dat de kerkdiensten tijdens de kerstdagen en rondom de jaarwisseling door meer gemeenteleden bezocht zou mogen worden dan de laatste tijd gebruikelijk is. Zoals u zult begrijpen laten de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid deze ruimte helaas niet toe.
Binnen de kerkenraad is uitvoerig nagedacht over mogelijkheden om tijdens de kerstdagen en in de komende weken samen te blijven komen.
Voorlopig zal als 2de locatie om samen te komen ook gebruik worden gemaakt van de grote zaal van het Kerkcentrum.
U zult voor de samenkomst in het Kerkcentrum op dezelfde manier via kerktijd uitgenodigd worden als voor de reguliere erediensten. In het Kerkcentrum maakt u de dienst mee die op dat moment in de kerk gehouden wordt. De beleving zal wellicht anders zijn dan wanneer u de dienst in de kerk bijwoont, maar we zien er naar uit dat ook in het Kerkcentrum de verbondenheid onder het Woord ervaren mag worden.

Kerst 2020
Naast de gebruikelijke morgen- en avonddienst op 1ste Kerstdag wordt er dit jaar ook een Kerstdienst gehouden op Kerstavond, donderdag 24 december om 19.30 uur. U kunt via kerktijd een uitnodiging ontvangen voor deze dienst die zowel in de kerk als het Kerkcentrum ‘gehouden’ wordt. Voorganger in deze dienst is ds. J.C. Breugem.

Kerstliederen zingen
Dit jaar wordt afgeweken van de gewoonte om vooraf aan de morgendienst op 1ste Kerstdag een aantal kerstliederen te zingen en na de zegen het Ere zij God. Vooraf aan de 3 diensten tijdens de Kerstdagen zal als voorzang met elkaar een kerstlied gezongen worden.

Zondagsschoolviering
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is zal de viering van de zondagsschool alleen online plaatsvinden. Hieraan wordt meegewerkt door een (beperkt) aantal musici, leidinggevenden en kinderen van de zondagsschool. De aanvang van deze viering is om 10.00 uur. Het programma van de viering kunt u vinden op de website van de kerk. We hopen dat velen van u de viering mee zullen beleven en ook op deze manier de verbondenheid met elkaar gestalte krijgt.

Tot slot
Onder de leidinggevenden van al het jeugdwerk is een bericht verspreid over de voortgang/annuleren van het jeugdwerk in deze tijd. Deze berichtgeving sluiten we af met dezelfde woorden:

Laten we niet alleen zien op de omstandigheden, die ons behoorlijk kunnen ontmoedigen, maar vooral ook elke keer weer, met vallen en opstaan, omhoog kijken en het van Christus verwachten. In Lukas 21:28 staat een bemoedigende tekst: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” Een Gezegende kerst toegewenst voor u en jullie allen!Terug naar nieuwsoverzicht