Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Noodhulp Mozambique

Door Beheerder op 5 april 2019

Mozambique is enkele weken geleden zwaar getroffen door een cycloon. Cycloon Idai zorgt voor een humanitaire ramp in Mozambique.
Twee dagen raasde de tropische storm over land en trof naast Mozambique ook buurlanden Malawi en Zimbabwe.
Hevige regenval en harde wind laten een grote verwoesting achter.

Vooral Beira is zwaar getroffen. 90% van de stad is beschadigd of verwoest. Zo’n 483.000 mensen raakten hun huis kwijt door de ramp.
Het water staat op verschillende plekken meters hoog. Hele huizen, telefoonpalen en bomen staan compleet onder water.
Bijna twee weken na de cycloon is het nog altijd moeilijk vast te stellen hoe groot de gevolgen van deze ramp precies zijn.
Communicatie blijft moeilijk met de zwaarst getroffen gebieden, wegen zijn onbegaanbaar en sommige delen van het land zijn niet te bereiken.

De verwachting is dat het aantal slachtoffers zal stijgen als de volle omgang van de ramp duidelijk wordt.
Er zijn ernstige zorgen om de gezondheidsrisico’s. Zo zijn de eerste gevallen van cholera inmiddels bevestigd.
Nu mensen moeten overleven in overstroomde gebieden kan deze ziekte, evenals acute diarree en hepatitis, via vervuild water worden overgedragen.

De getroffen inwoners hebben dringend behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak.
Wij als diaconie willen daarom deze collecte hartelijk bij u aanbevelen en ook vragen om de slachtoffers van deze ramp mee te nemen in uw en jullie gebeden.
U kunt ook een gift overmaken op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Mozambique.Terug naar nieuwsoverzicht