Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Coronavirus | Update 16/03

Door Beheerder op 16 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Wij vinden het belangrijk om naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen u nadere informatie te geven over de manier waarop wij omgaan met de ontstane situatie rondom het Coronavirus.

Als kerkenraad zijn wij bijeengeweest in een spoedvergadering om deze situatie met elkaar te bespreken.
We zijn van mening dat de situatie om verdergaande maatregelen vraagt, dan tot dusver aangekondigd.

Dit betekent dat wij u vragen om komende zondag de diensten via internet of kerktelefoon thuis te beluisteren.
Wilt u dit bericht ook onderling zoveel mogelijk communiceren?

De diensten van aanstaande zondag zullen alleen bijgewoond worden door kerkenraadsleden, organist, koster en hun gezinnen.
De eredienst kan dan wel doorgaan, de lofzang wordt gaande gehouden en de Naam van de Heere wordt aangeroepen.

Voor de komende zondagen zoeken we een oplossing om het advies van onze overheid met betrekking tot het maximaal aanwezige aantal mensen in een openbare samenkomst te kunnen opvolgen.
We beseffen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar nemen deze uit verantwoordelijkheid en in vertrouwen op de Heere God.

We begonnen de spoedvergadering met het lezen van Romeinen 8:31-39.
We wensen u en jullie deze zekerheid toe: niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.

Uw kerkenraad.

( Download hier de formele berichtgeving vanuit de kerkenraad )Terug naar nieuwsoverzicht