Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Volharden

Door Beheerder Website op 29 juni 2024

Dinsdag 11 juni werd de gemeenteavond gehouden. Het kernwoord volharden stond centraal
en het eerste aspect van volharding werd ingevuld, namelijk volharden in de leer van de
apostelen. In de leer van de apostelen gaat het niet om de eigen waarheid, maar staat Jezus
centraal. Het belang van met Hem in aanraking te komen en als oog- en oorgetuigen Zijn
goede boodschap door te geven. We zien dankbaar terug op deze avond. We hopen dit
deelthema na de zomerperiode verder uit te werken en zullen u daarover informeren.Terug naar nieuwsoverzicht