Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Collecte “Project 1027”

Door Beheerder op 24 december 2020

De collecte op Kerstavond en 1ste Kerstdag is bestemd voor de GZB, met als bijzondere bestemming project 1027, noodhulp in Noord Oost Congo.
Veel mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege geweld in de regio rondom Itendey, het gebied waar tot voor kort Willem en Joanne Folmer werkzaam waren.

Willem en Joanne hebben een verzoek om hulp gedaan bij project 1027.
Vanwege onze verbondenheid met het werk dat Willem en Joanne ook namens ons doen vinden wij het mooi om dit project financieel te steunen.
Het gaat bij deze hulpvraag allereerst om ondersteuning voor gevluchte leerlingen die in hun examenjaar zitten en ook om een nieuwe lichting vluchtelingen die in de regio zijn neergestreken en hulp ontvangen van de plaatselijke kerken.

Om te kunnen voorzien in de nood is een financiële bijdrage noodzakelijk.
De GZB/project 1027 heeft onze diaconie gevraagd het project te steunen met een bedrag van € 5.500,00.
De zendingscommissie zet zich in om dit bedrag bijeen te brengen.

De opbrengst van de boterletteractie was eveneens voor dit project bestemd en had het mooie nettoresultaat van € 1.552,83.
Ook in de collecten tijdens de kerstdagen rekenen wij op uw offervaardigheid om onze bijdrage aan dit project mogelijk te maken.
Van harte aanbevolen.Terug naar nieuwsoverzicht