Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Collecte | Zondagsschool Jedid-Jah

Door Beheerder op 29 november 2019

Op 2de Kerstdag willen kinderen en leidinggevenden van de zondagsschool graag met u het Kerstfeest vieren.
Noteert u het alvast in uw agenda?

De voorbereidingen voor dit Kerstfeest zijn in volle gang.
De liederen die gezongen worden, worden druk geoefend. De declamaties zijn verdeeld, de vertellingen worden voorbereid, de boeken die de kinderen hebben uitgekozen worden besteld.

Vandaag vindt u bij de kerkbode een collectezakje.
Hierin kunt u uw gift doen voor de kosten die de Kerstfeestviering met zich meebrengt, maar ook voor de overige kosten die gedurende het jaar gemaakt worden (materialen, etc.).
We vertrouwen erop dat u ook dit jaar weer ruimhartig geven wil.
De zakjes worden door de bezorgers van de kerkbode volgende week vrijdag bij u opgehaald.
Het zou fijn zijn als het zakje dan klaar staat.
Vanzelfsprekend kunt u het zakje ook in de collectezak deponeren of een gift overmaken op NL16RABO03250788874 o.v.v. ‘kerstgift 2019’.

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal er aanstaande zondag geen zondagsschool zijn.
We hopen jullie wel in de kerk te zien. Op de volgende zondagen, 8 en 15 december, gaan we met elkaar in de kerk oefenen voor het Kerstfeest.
Zorgen jullie dat je er bij bent?Terug naar nieuwsoverzicht