Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Zondagsschool | ABC van het geloof

Door Beheerder op 18 januari 2019

De zondagsschool is inmiddels weer begonnen.
We zien terug op een mooie viering op 2de Kerstdag.
Wat was het bijzonder om met zoveel mensen samen te komen.
We willen u en jullie hartelijk bedanken voor uw belangstelling en meeleven met de zondagsschool.

De collecte tijdens deze viering heeft het mooie bedrag van € 351,23 opgebracht.
Het bedrag zal door een partner van Woord en Daad nog verdubbeld worden.
Vooraf aan de Kerstfeestviering heeft u uw gaven gegeven in de zakjes die aan de kerkbode gehecht waren.
Dit heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 1.162,46.
Daarnaast hebben wij vorig jaar nog een royale gift voor ons werk ontvangen.
Giften die gebruikt wordt om het werk van de zondagsschool blijvend mogelijk te maken.

Als leidinggevenden van de zondagsschool hebben we besloten om ook een bedrag over te maken naar het project ABC van het geloof.
Jongeren én leidinggevenden vinden het vaak lastig om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen.
Maar als je de inhoud ervan niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven?
Om hier iets aan te doen hebben verschillende jongerenorganisaties de handen ineen geslagen voor het project ABC van het geloof.
Een project waarvan we op de zondagsschool dankbaar gebruik kunnen maken. Bekijkt u ook eens de website www.abcvanhetgeloof.nl.
Een prachtig hulpmiddel om ook thuis te gebruiken, zowel voor gezinnen met kinderen als voor jongeren.Terug naar nieuwsoverzicht