Cijfers & Historie

Cijfers

De gemeente, die tot de signatuur van de Gereformeerde Bond gerekend kan worden, telde op 1 november 2010 : 1428 personen.
Het aantal pastorale eenheden bedraagt : 1020.
Er zijn ongeveer 345 belijdende lidmaten en 1003 doopleden. Totaal 1348 leden met daarin 984 pastorale eenheden.

Historie van de gemeente

De Hervormde Gemeente van (Boven-)Hardinxveld bestaat, voor zover dat in de archieven te achterhalen is, sinds 1591.
Volgens deze archieven werd toen de eerste predikant, die de gereformeerde leer aanhing, beroepen.
Aanvankelijk besloeg deze eerste gemeente totaal Hardinxveld.
In 1729 echter vormde Neder-Hardinxveld samen met Giessendam een zelfstandige gemeente en maakt sinds die tijd geen deel meer uit van onze gemeente.
Onze kerkelijke gemeente maakt tegenwoordig deel uit van de classis Alblasserdam binnen de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de werkgemeenschap (voorheen ring) Hardinxveld.