Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Gebedsbijeenkomsten 2022-2023

Door Beheerder Website op 29 september 2022

Beste allen, het komende seizoen willen we graag weer een aantal gebedsbijeenkomsten houden. In deze bijeenkomsten bidden we voor een thema, voor onderwerpen die ons bezig houden en om (persoonlijke) zorgen en dankbaarheid bij de Heere neer te leggen. Wat is het heerlijk dat dat kan en dat God ons daar Zelf voor uitnodigt. We willen graag benadrukken dat iedereen van harte welkom is, ook onze jongeren dus!

Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten bestaan uit twee delen. Na een korte inleiding door een lid van de kerkenraad, bidden we voor een bepaald thema. Vervolgens een korte onderbreking met een lied of gedicht, waarna we in het tweede deel bidden voor ‘vrije’ onderwerpen. Om gemeenteleden actief te betrekken, vragen de wijkouderlingen twee vrijwilligers uit hun wijk om te bidden. In het geval die niet beschikbaar zijn, nemen de aanwezige kerkenraadsleden die taak op zich.

Gebedspunten

We nodigen u uit om gebedspunten aan te dragen, ook als u of jij zelf niet aanwezig kan zijn. Als het mogelijk is, graag van te voren zodat de bidders zich kunnen voorbereiden. Dat kan door een app of mail te sturen aan de wijkouderling of kerkenraadslid die de bijeenkomst leidt. Als dat niet lukt, kan dat ook tijdens de bijeenkomst zelf.

De eerste gebedsbijeenkomst is aanstaande zaterdag 1 oktober om 10:00 uur in De Boomgaard. Thema is de Israëlzondag. Gebedspunten kunt u sturen aan: [email protected] of via 06-1850 1341. Tot dan!

De overige bijeenkomsten voor dit seizoen staan gepland voor dinsdag 8 november, vrijdag 13 januari, dinsdag 14 februari, vrijdag 21 april, donderdag 25 mei, vrijdag 9 juni en maandag 3 juli.

Hartelijke groet,

Commissie 1334Terug naar nieuwsoverzicht