Onze gemeente

Leer en doelstelling

De Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld is een gemeente die staat in de traditie van de Reformatie, waarin de Heilige Schrift de enige bron en norm is voor prediking, pastoraat en diaconaat binnen de gemeente, maar ook voor de missionaire en diaconale opdracht buiten de gemeente. De belijdenissen van de vroege Kerk maar ook de gereformeerde belijdenissen functioneren in prediking en geloofsleer. Bij het staan in de Kerk (Protestantse Kerk in Nederland) wordt de doelstelling van de Gereformeerde Bond onderschreven, en zo mogelijk uitgevoerd. De gemeente ziet als opdracht dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en de komende geslachten.

Geschiedenis van de gemeente

De Hervormde Gemeente van (Boven-)Hardinxveld bestaat, voor zover dat in de archieven te achterhalen is, sinds 1591. Volgens deze archieven werd toen de eerste predikant, die de gereformeerde leer aanhing, beroepen. Aanvankelijk besloeg deze eerste gemeente totaal Hardinxveld. In 1729 echter vormde Neder-Hardinxveld samen met Giessendam een zelfstandige gemeente en maakt sinds die tijd geen deel meer uit van onze gemeente. Onze kerkelijke gemeente maakt tegenwoordig deel uit van de classis Alblasserdam binnen de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de werkgemeenschap (voorheen ring) Hardinxveld.

Cijfers

De gemeente, die tot de signatuur van de Gereformeerde Bond gerekend kan worden, telde op 1 november 2010 : 1428 personen. Het aantal pastorale eenheden bedraagt : 1020. Er zijn ongeveer 345 belijdende lidmaten en 1003 doopleden. Totaal 1348 leden met daarin 984 pastorale eenheden..

Het kerkgebouw

Het huidige kerkgebouw is op 16 februari 1862 in gebruik genomen. Daarvoor was er waarschijnlijk op dezelfde plaats al een kapel geweest, stammend uit de Roomse tijd. Deze was dus al voor de Reformatie gebouwd. Deze kapel werd waarschijnlijk in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog gedeeltelijk verwoest en ook eens door brand geteisterd. Een schilderij van het vervallen kerkgebouw, daterend uit 1698, hangt nog in de kerkenraadkamer. In 1953 is het huidige kerkgebouw intern vergroot d.m.v. galerijen. In 1971 vonden een flinke restauratie en herinrichting plaats. De kerk heeft nu 700 zitplaatsen waar men vrij kan plaatsnemen. In het kerkgebouw liggen ook een aantal (graf)zerken. Deze zijn onderzocht en gefotografeerd door Arie Jan Stasse. Zo heeft ook de heer Pompejus de Roovere tot 1935 in dit kerkgebouw begraven gelegen. In 1935 is zijn zerk overgebracht naar de Grote Kerk van Dordrecht. Meer informatie over alle zerken en specifiek die van Boven-Hardinxveld vindt u op de website van online-begraafplaatsen.nl.

Het kerkorgel

Het kerkorgel heeft een hele geschiedenis. Het orgel werd gebouwd in 1821 voor de Oude Kerk te Zeist door J.C. Friedrichs. Friedrichs maakte bij de bouw gebruik van het orgel dat Johannes Baars in 1779 had gebouwd voor de Waalse Kerk te Naarden. Stulting en Maarschalkerweerd verbouwden het orgel in 1846 en verplaatsten het naar de Hervormde Kerk te Wolphaartsdijk. Vervolgens werd het orgel in 1862 overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw van diezelfde Hervormde gemeente te Wolphaarsdijk. Uiteindelijk was het de firma L. van Dam en zonen die het orgel in 1904 verplaatste naar het Hervormde kerkgebouw van “het dorpje aan de rivier”. Orgelfabriek P. van Dam verbouwde het orgel in 1925 en voorzag het van pneumatische tractuur. Omdat door de laatste verbouwing het binnenwerk overbodig was geworden, werd dit in 1997 verwijderd door Pels en Van Leeuwen. In 1998 werd de laatste verbouwing uitgevoerd door Pels en Van Leeuwen. Het oude front van Friedrichs werd met vlakke zijvelden verbreed. Achter dit front werd het orgel uit de Gereformeerde Zijlaankerk te Wassenaar geplaatst. Dit orgel werd in 1947 gebouwd door W. van Leeuwen en zonen.

Het kerkcentrum

Vanwege de te geringe capaciteit van de bijzalen bij de kerk, werd in 1974 verenigingsgebouw Het Kerkcentrum gebouwd. Sinds de uitbreiding in 1989 heeft het gebouw de volgende accommodaties: een grote zaal, 5 zalen die varieren in grootte (waarvan 4 op de bovenverdieping) en gekoppeld aan dit complex een ruime aula met gekoelde opbaarruimten. De grote zaal is voorzien van een podium, zodat deze zaal zich prima leent voor het houden van recepties en jubilea voor ongeveer 200 personen. De 5 overige zalen zijn uitstekend geschikt voor het houden van vergaderingen, maaltijden etc, voor groepen van 15 t/m 50 personen. Het Kerkcentrum wordt niet alleen voor kerkelijke doeleinden gebruikt maar staat open voor een andere activiteiten die passen binnen het karakter van het gebouw.

De pastorie

De pastorie aan het Kerkplein is gebouwd in 1930. Sinds 1997 zijn het kerkgebouw en de pastorie aangewezen als gemeentelijke monumenten en worden zij beschouwd als een eenheid. Dit houdt in dat kerk en pastorie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Dominee’s van Boven-Hardinxveld

Hieronder een overzicht van alle predikanten die in Boven-Hardinxveld hebben gestaan. Bron: www.dominees.nl
naam herkomst intrede afscheid vervolg
Ds. R. Reyneri   1591 1613 overleden
Ds. J. Lissius Heukelum 1614 1616 overleden
Ds. H.A. Aloysius   1617 1623 overleden
Ds. T. a Dingslagen Hoogblokland 1623 1637 overleden
Ds. M. Rotarius Roermond 1637 1643 Eethen / Drongelen
Ds. G. Velthuysen kandidaat 1643 1688 emeritus
Ds. G. Velthuysen kandidaat 1688 02-07-1722 overleden
Ds. H. van Bracht Brandwijk 25-07-1723 21-11-1728 Londen
Ds. S. Hoeuft Neder-Hardinxveld 15-05-1729 09-03-1732 Breda
Ds. N. Hoevenaar kandidaat Raamsdonk 15-07-1732 18-05-1738 Geervliet
Ds. C. Meuls Herwijnen 03-08-1738 03-09-1750 overleden
Ds. C. van Gennep kandidaat 27-06-1751 1777 emeritus
Ds. A.J. Oeveringh Hipolytushoef 09-03-1777 17-09-1798 overleden
Ds. R. Speelman Mijdrecht 16-06-1799 24-09-1809 Barneveld
Ds. W. van Gendt de Leeuw Rumpt 14-01-1810 03-10-1847 emeritus
Ds. T.L. van Rijn kandidaat 19-03-1848 13-01-1862 overleden
Ds. T. Bussingh de Vries Budel – Gastel 22-01-1865 29-09-1867 Woubrugge
Ds. B.A. de Jong Hoogvliet 05-04-1868 28-06-1874 Krimpen aan de Lek
Ds. W.A. van der Linden Goudswaard 14-03-1875 12-05-1878 Haaften
Ds. W. van Roggen Hendrik-Ido-Ambacht 22-12-1878 03-02-1889 Sloten (N-H.)
Ds. J. Willemse ’s Heerenhoek 13-07-1890 16-09-1894 Kruiningen
Ds. B. Wissing Niekerk 18-11-1894 04-04-1897 Ulrum
Ds. D.J. van Brummen Haskerhorne 31-10-1897 11-05-1930 Bergeijk
Ds. K. van de Pol/td> kandidaat De Bilt 21-01-1934 14-03-1937 Wierden
Ds. H. Kraaij Sint-Annaland 07-11-1937 30-12-1956 Zuid-Beijerland
Ds. P. Alblas Scherpenisse 16-08-1964 11-05-1969 Huizen
Ds. H. Binnekamp Vriezenveen 02-03-1969 23-06-1973 Maarssen
Ds. J.H. Gijsbertsen kandidaat Woudenberg 12-04-1971 07-01-1976 Gouda
Ds. L. Romein kandidaat Vlaardingen 09-02-1975 25-11-1979 Rijnsburg
Ds. I. Boot Nijkerkerveen 26-12-1977 06-09-1992 emeritus
Ds. M.B. van de Akker Rijssen 01-06-1980 09-06-1985 Wageningen
Ds. H. Roseboom Oene 12-03-1986 12-07-1992 Bruchem-Kerkwijk
Ds. P.B. Verspuij Goudriaan / Ottoland 07-03-1993 16-02-2003 Otterlo
Ds. C.M. Visser Achterberg 24-04-1993 30-04-2004 Hersteld Hervormde Kerk Boven-Hardinxveld
Ds. J.C. Schuurman Ridderkerk 26-06-2005 15-08-2010 Harderwijk
Ds. P. Vernooij Stolwijk 30-09-2012 17-09-2017  Lekkerkerk
Ds. J.C. Breugem Sommelsdijk 09-09-2018

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeente, diaconie en classicale vergadering). Lees hier meer over ANBI in relatie tot de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld.