Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Aanvangstijd middag/avonddienst

Door Beheerder Website op 21 januari 2022

Boven-Hardinxveld, 21 januari 2022

Geliefde gemeente,

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 januari is onder andere gesproken over de consequenties van de huidige coronamaatregelen op de erediensten.

Erediensten
De aanvangstijd van de middag/avonddienst is vanaf zondag 23 januari weer om 18.00 uur. Voor de avonddiensten wordt de gehele gemeente uitgenodigd.
Het beleid voor de morgendiensten blijft nog ongewijzigd. Voor deze diensten wordt één van beide groepen uitgenodigd. In het bericht van 22 december en de kerkbodeberichten is gevraagd u aan deze groepsindeling te houden. We willen daarbij aangeven dat wie verhinderd is de avonddienst te bezoeken en ’s morgens volgens de groepsindeling niet aan de beurt is toch de gelegenheid krijgt om de morgendienst bij te wonen.

Zondagsschool
Met ingang van a.s. zondag komt de zondagsschool weer op de gebruikelijke tijden bij elkaar in KC de Boomgaard. Alle kinderen zijn van harte welkom van 14.00 tot 15.00 uur.

Kerk, school en gezin
Van maandag 24 t/m zondag 30 januari wordt de week van kerk, school en gezin gehouden. Tijdens de morgendienst van zondag 30 januari wordt deze week afgesloten in een kerkdienst.
Deze morgen wordt afgeweken van de groepsindeling, maar zijn alle kinderen van de basisschoolleeftijd en de gezinnen van harte welkom.
Vanwege de huidige maatregelen gaat het uurtje zingen op zaterdagavond niet door. Voorafgaand aan de dienst op zondag 30 januari zullen in plaats van de voorzang een aantal (thema)liederen gezongen worden. Ook zijn de werkjes die de kinderen op school maken in de kerk te zien.
We wensen leerkrachten, kinderen en gezinnen een gezegende week toe. Thuis kunt u meelezen aan de hand van het leesrooster dat vermeld staat in kerkbode van vrijdag 21 januari.

Tot slot
“In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord”. Deze woorden zongen we tijdens de vergadering in de berijming van Psalm 56: 5. Hét Woord is zichtbaar geworden in Jezus Christus. Van de woorden uit Zijn mond leeft de gemeente. We ontmoeten u en jou graag (fysiek en online verbonden) waar deze woorden klinken.

In verbondenheid,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Boven-HardinxveldTerug naar nieuwsoverzicht