Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Abonnement kerkbode

Door Beheerder Website op 1 juni 2024

Het kerkblad is de wekelijkse bron van actuele informatie over en van de Hervormde Gemeente. Het kerkblad vermeldt preekbeurten, bevat een meditatie en is gevuld met nieuws van gemeenteleden. Ook informatie van de kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie, (jeugd)verenigingen en algemeen kerkelijke berichten vinden hierin een plaats.

U krijgt als abonnee een brief met daarop het verzoek om het abonnementsgeld te voldoen. Betaling kan d.m.v. overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL94 RABO 0325 0605 92 met vermelding van ‘Kerkbode 2024’. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 20,00 per jaar, zodat het kerkblad weer kostendekkend gemaakt kan worden.Terug naar nieuwsoverzicht