Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Actie Kerkbalans 2023/gemeenteavond

Door Beheerder Website op 7 januari 2023

Binnenkort ontvangt u van ons weer de envelop, met daarin een folder en onze oproep uw bijdrage te geven voor de kerk.

De cijfers in de folder komen uit de voorlopige begroting voor 2023. Zoals te zien verwachten we opnieuw een fors negatief resultaat voor dit jaar.

Als kerkenraad en kerkrentmeesters college hebben we hier onze zorgen over. We willen u daarom graag tijdens een gemeenteavond beter inzicht geven in de financiële situatie van de kerk en u betrekken bij de scenario’s die kunnen leiden tot een sluitende begroting.

Hiervoor bent u van harte uitgenodigd op woensdag 11 januari om 20.00 uur in Kerkcentrum de Boomgaard.

Wat zou het mooi zijn als we naar aanleiding van deze avond en doormiddel van de Actie Kerkbalans, er als gemeente de schouders onder zetten om onze begroting 2023 weer op orde te krijgen.

De komende weken zullen de vrijwilligers de envelop voor de vrijwillige bijdragen weer bij u bezorgen en ophalen.

De  kerkrentmeestersTerug naar nieuwsoverzicht