Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Actie Kilo Liefde 2022

Door Beheerder Website op 22 december 2022

Opnieuw (voor de 6e keer alweer} hebben we samen met de Hersteld Hervormde kerk ook dit jaar weer voedselpakketten samengesteld en uit mogen delen aan een groot aantal (vooral één ouder  gezinnen) in ons dorp.  Steeds opnieuw ben je weer verbaasd en verdrietig hoeveel  nood en ellende er is, dicht bij huis (soms zelfs je buren) of een 30 meter verder in de straat. door moeiten, zorgen en ziekte is hun leven tot  stilstand gekomen. De zorg voor kinderen, geen geld, ongeneselijk ziek, problemen met je relatie of ex enz.

Gewoon aanbellen, en dan die verbaasde verwonderde maar zeker ook blije en dankbare gezichten…… en dan…van de kerk? Nou bedankt !

Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, d.m.v. geld, het doorgeven van adressen, schenkingen van organisaties en natuurlijk het gebed van de gemeente om dit weer te kunnen realiseren zo vlak voor de kerst!

Giften zijn nog steeds welkom op rekening NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie onder vermelding Kilo Liefde 2022.  Zodat we ook in het komende jaar deze gezinnen nog eens kunnen verrassen.

Heel hartelijk bedankt.

De diaconieTerug naar nieuwsoverzicht