Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Avondmaalscollecte voor Serve India

Door Beheerder Website op 1 juni 2024

D.V. zondag 9 juni zullen we als gemeente met elkaar avondmaal vieren naar de opdracht van Jezus. De offerblokken op de avondmaalstafel, bedoeld om ons dankoffer te brengen, en de eerste collecte tijdens de diensten zijn bestemd voor Serve India. Deze stichting zet zich in voor evangelieverkondiging en hulpverlening in India. 700 miljoen van de totaal 1,4 miljard inwoners kunnen niet of nauwelijks lezen of schrijven. 400 miljoen inwoners hebben nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord. Door middel van alfabetisering, bijbelverspreiding, kinderclub en gemeentestichting komen mensen in aanraking met het evangelie van Jezus Christus. De vervolging van christenen in India en Pakistan neemt steeds extremere vormen aan. Serve India zet zich ook in om deze vervolgde broeders en zusters te helpen. U begrijpt dat uw gebed en gaven hard nodig zijn! Een gezegende avondmaalszondag toegewenst.

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht