Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

BBQ jeugdwerkers

Door Beheerder Website op 29 april 2023

We zijn alweer bijna aan het einde van het winterwerkseizoen gekomen. Een aantal clubs
hebben in de komende weken nog hun laatste clubavonden of afsluitende activiteit. Vorig jaar
hebben met alle jeugdwerkers een gezamenlijke BBQ-avond gehad om terug te blikken op het
seizoen en als blijk van waardering voor jullie inzet. Voor dit jaar staat deze BBQ gepland op
12 mei. We nodigen alle jeugdwerkers (verenigingen, clubs & zondagsschool), de buddy's en
de hoofdcommissies van de kinder- en tienerweek uit. Noteer deze avond vast in je agenda,
meer informatieĀ volgtĀ nog.Terug naar nieuwsoverzicht