Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

BBQ jeugdwerkers

Door Beheerder Website op 13 april 2022

We zijn al weer bijna aan het einde van het winterwerkseizoen gekomen. Een aantal clubs hebben in de komende weken nog hun laatste clubavonden, overnachting of leven toe naar het afsluitende kamp. Al weer drie jaar geleden hebben we in het nieuwe groeiplan besloten om elk seizoen met elkaar als leiding af te sluiten met een gezamenlijke BBQ avond en samen terug te blikken op het seizoen. Ook daarin heeft corona de afgelopen jaren roet in het eten gegooid en is daar nog niet van gekomen. Dit jaar hopen we dit wel met elkaar te mogen doen en wel op vrijdagavond 20 mei. Verdere informatie volgt nog, maar noteer als leidinggevende in het jeugdwerk deze avond vast in je agenda!Terug naar nieuwsoverzicht