Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Beroep

Door Beheerder Website op 30 maart 2024

Met dankbaarheid kunnen we meedelen dat in de vergadering van donderdag 21 maart is
besloten tot het voornemen een beroep uit te brengen op ds. J.J. ten Brinke uit Oud-
Beijerland. Zoals afgekondigd kan tot vijf dagen na de bekendmaking (zoals de kerkorde dat
voorschrijft) door stemgerechtigde leden van de gemeente schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar ingediend worden tegen de gevolgde procedure. Wanneer geen bezwaar tegen de
beroepingsprocedure is ingebracht zal het beroep op dinsdag 2 april ingaan.
In de middagdienst van zondag 7 april (die om 17.00 uur begint) hoopt ds. Ten Brinke in ons
midden voor te gaan, waarna aansluitend gelegenheid is elkaar te ontmoeten in de
Boomgaard. In deze dienst zal er ook kinderoppas zijn.
We vragen om uw en jouw gebed voor ds. Ten Brinke en zijn gezin of in deze periode Gods
wil voor hun persoonlijk leven, de gemeente Oud-Beijerland en onze gemeente duidelijk zal
worden.Terug naar nieuwsoverzicht