Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Biddag 2024

Door Beheerder Website op 9 maart 2024

De biddag valt jaarlijks in de Lijdenstijd. Een periode waarin we de Heiland volgen op Zijn
weg naar het kruis. In de verkondiging van de laatste weken hoorden we regelmatig over de
biddende Jezus. Het gebed van Jezus in Gethsémané (Mattheüs 26), het gebed van Jezus bij
de verheerlijking op de berg (Lukas 9), het gebed van Jezus om de verheerlijking van Gods
Naam (Johannes 12). Jezus heeft ons het bidden geleerd en is er ons in voorgegaan.
In het voorbeeld dat Jezus ons geeft blijkt ook het grote belang om Gods aangezicht te
zoeken. Als Hij Die zonder zonde was het gebed al zo nodig heeft geldt dat voor ons des te
meer. Een aansporing om te bidden en daarvoor juist ook de biddag te gebruiken. Een
aansporing om de diensten te bezoeken. Laten we onze plek niet al te gemakkelijk leeg laten
deze dag. Het is tot eer van Hem als wij samenkomen en het verbindt ons als gemeente aan
elkaar wanneer we samen tot Hem gaan.
In de morgendienst staat het HGJB thema ‘bidden is vertrouwen’ centraal, naar aanleiding
van Psalm 23. Tijdens en na (kinderclub) deze dienst wordt de boodschap met name aan het
hart van de kinderen gelegd. Het thema komt ook op school en in de gezinnen aan de orde
deze week. Vanuit de HGJB is een dagboekje aangereikt dat a.s. zondag bij de uitgangen van
de kerk ligt om mee te nemen. Van harte aanbevolen om te gebruiken.Terug naar nieuwsoverzicht