Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Bijbelkring

Door Beheerder Website op 27 januari 2024

Op woensdag 10 januari is de Bijbelkring bij elkaar geweest rondom de brief van Paulus aan
de Kolossenzen. Nadat we eerst de achtergrond en de context van deze brief besproken
hebben, zijn we begonnen aan de behandeling van de eerste verzen van deze brief. We hopen
de volgende keer verder te gaan, Kolossenzen 1 vanaf vers 4.
Helaas heeft ds. Korten i.v.m. zijn gezondheid de leiding van de Bijbelkring moeten
teruggeven. We willen ds. Korten bedanken voor zijn inzet en zijn bereidheid om deze
Bijbelkring te leiden en we vinden het jammer, maar respecteren zijn besluit om de stoppen
met het leiden van deze kring. Gelukkig is onze consulent ds. J.C. Klein bereid gevonden om
de Bijbelkring te leiden en hebben we onder zijn deskundige leiding een begin gemaakt met
de behandeling van deze brief. We hopen dit seizoen de brief aan de gemeenten te Kolosse
vers voor ver te behandelen. Wat staat er nu precies en wat heeft dit gedeelte ons vandaag te
zeggen? Deze brief blijkt verrassend actueel en heeft ook ons nu in 2024 heel wat te zeggen.
De volgende avond is gepland op woensdag 31 januari een we beginnen om 20.30 uur in de
Boomgaard. Een ieder is van harte welkom en we zien uit naar uw komst.Terug naar nieuwsoverzicht