Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Bijbelkring

Door Beheerder Website op 30 maart 2024

Vorige week woensdag waren we als bijbelstudiekring bij elkaar. Ds. Klein heeft de avond
over Kolossenzen 1 voor ons samengevat.
Nadat Paulus de gemeente op Griekse wijze christelijk heeft gegroet, sprak hij zijn dank uit
dat in de gemeente geloof (fundament), liefde (omgang) en hoop (toekomst) wordt
teruggevonden.

Epafras heeft het ze verkondigd en het is aangeslagen. (1-8). Stilzitten is er niet bij. Paulus
bidt van harte om toename in goede werken, kennis van God en kracht om te verduren wat op
ze afkomt. (9-12). En hij dankt God omdat Hij ons burger heeft gemaakt van Zijn koninkrijk
door Christus (12-14). Een prachtig loflied op Christus volgt, waarin Paulus Hem allereerst
voorstelt als de Schepper en doel van de schepping (17) om vanaf vers 18 er op te wijzen dat
onze Heere Jezus ook zorg heeft gedragen voor de herschepping (15-20). Langs die weg
worden de gelovigen als smetteloos wit voor God gesteld (21-22). Je zou er daarom toch niet
aan denken hiervan weg te lopen en de valse leraren te volgen (23). Het evangelie van de
hoop is zo’n heerlijke boodschap, dat Paulus met liefde er voor wil lijden opdat het de wereld
verovert.
God zelf heeft Paulus aangesteld dit prachtige geheim, dat al opgeborgen lag in het Oude
Testament, te verklappen. Die het vatten kan, vatte het (dat zijn de heiligen). Zij zien dat de
rijkdom verder gaat dan alleen de Joden. De rijkdom is ook voor de heidenen. Want die
rijkdom is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid (24-29).
Op 16 april willen we weer bij elkaar komen, en we hebben wat huiswerk meegekregen:
overdenk 10 minuten vers 20 en 21 van Kolossenzen 1 en schrijf op wat je gedachten hierover
zijn. Dat willen we met elkaar bespreken en daarna gaan we verder met hoofdstuk 2.Terug naar nieuwsoverzicht