Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Christelijke bibliotheek

Door Beheerder Website op 27 mei 2023

Voor de laatste keer een berichtje over de bibliotheek, omdat de bieb nu dus echt is gesloten. Meerdere scholen hebben wat boeken kunnen halen om hun bibliotheek aan te vullen en nog wat instanties hebben we kunnen verblijden met een aantal boeken. Ook konden we een aantal boeken en kasten verkopen en heeft deze verkoop een bedrag van € 46800 voor de GZB (fam. Jansen) en € 468,00 voor Woord en Daad opgebracht. We willen iedereen die de afgelopen 28 jaar heeft meegewerkt en zich heeft ingezet om de bieb draaiende te houden, als ook degenen die de boeken wilden lezen, heel hartelijk bedanken!Terug naar nieuwsoverzicht