Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Kerk en corona

Door Beheerder Website op 23 december 2021

Boven-Hardinxveld, 23 december 2021 Geliefde gemeente,
Op woensdag 22 december heeft de kerkenraad naar aanleiding van de laatste persconferentie vergaderd over onze omgang met de coronamaatregelen.

Op weg naar Bethlehem

We zijn op weg naar de Kerstdagen. In Jesaja 7:14 wordt Hij Immanuel genoemd. God met ons! In verwarrende tijden voor kerk en samenleving mag dat ons Houvast zijn. In de kribbe zien we Gods eindeloze zondaarsliefde in het Kind.

Erediensten

We hebben gesproken over de vertaalslag van het meest recente advies dat vanuit het CIO (interkerkelijk contact overheidszaken) gedaan is naar onze plaatselijke gemeente.
We zien onze verantwoordelijkheid in onze omgang met de maatregelen én voor de voortgang van de erediensten. Het samen komen is essentieel voor het gemeente zijn.
Om recht te doen aan deze beide punten heeft de kerkenraad voor de komende periode het volgende besluit genomen.
Voor de morgendiensten blijft één van beide groepen uitgenodigd worden (A of B). Om tot een evenwichtiger verdeling tussen beide groepen te komen is de indeling als volgt gewijzigd.
We willen u nadrukkelijk vragen zich aan deze groepsindeling te houden. Houdt u bij het bezoeken van de kerkdiensten tevens aan de geldende basisregels en blijf thuis bij klachten.

Tot slot

Besluitvorming rondom de coronamaatregelen is niet eenvoudig. Binnen kerkenraad en gemeente wordt verschillend gedacht en gewogen. Het gesprek hierover valt velen zwaar. Wie diep in de kribbe kijkt en van Gods ontferming leven mag ziet verder! Het geboren Kind is de opgestane Koning. Hij komt! Laat het gesprek over die verwachting en dat houvast ons meer en dieper aan elkaar verbinden!
In verbondenheid,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

Groep A is straatnamen A t/m G, Rivierdijk 358 – 515 (i.p.v. 111 – 515), en S t/m Z. Groep B is straatnamen H t/m N en P t/m R (met uitzondering van Rivierdijk 358-515).
De uitnodiging voor de komende diensten is als volgt:
Morgendienst 25 december: groep A Morgendienst 26 december: groep B Morgendienst 2 januari: groep A
Tijdens de middagdiensten, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag blijft de gehele gemeente uitgenodigd om de dienst te bezoeken. De aanvangstijd van de zondagmiddagdienst blijft ongewijzigd (15.30 uur), de dienst op oudejaarsdag begint om 19.30 uur.
Overig
Voor alle overige maatregelen verwijzen we u naar het informatieblad van 2 december.Terug naar nieuwsoverzicht