Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

De kerkdeur open

Door Beheerder op 25 september 2021

“Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!”

Tijdens de komende zondagen gaat de kerkdeur weer een stukje verder open.
Nu de afstandsregel wordt opgeheven ontstaan daarvoor de mogelijkheden.
We willen dankbaar en voorzichtig gebruik maken van deze mogelijkheden.

Dit houdt concreet in dat voor de morgendiensten voorlopig nog één van beide groepen (A of B) wordt uitgenodigd terwijl dit voor de avonddiensten niet langer geldt.
Bij de ingang van de kerk wordt (vanzelfsprekend) niet gevraagd naar een vaccinatie- of testbewijs.
Rondom het Woord ontstaat daardoor geen tweedeling.
We vragen u wel om zich aan de basisregels te houden en daarin ook zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen.

Tijdens de diensten blijft de indeling van morgen- en avondbanken gehandhaafd.
Het is de bedoeling dat u de kerk gaat betreden via de hoofdingang waar één van de kerkenraadsbroeders u ontvangt.

Om voor gemeenteleden die binnenkomen eenvoudiger te laten zien waar nog plaats is wordt gevraagd om de beschikbare plaatsen zoveel mogelijk van vooraf aan op te vullen.
Het is tevens fijn voor de voorgangers als de gemeente niet teveel achteraan blijven zitten.

Na afloop van de dienst ontvangt u niet langer aanwijzingen hoe u de kerk kunt verlaten.
Wacht u wel rustig met weglopen richting de uitgang zodat we elkaar daarvoor de tijd en de ruimte geven.

De inzameling van de gaven blijft voorlopig plaatsvinden bij de uitgangen van de kerk.
Bij de uitgang wordt u gegroet door een broeder diaken of kerkrentmeester.

Voor aanstaande zondagmorgen wordt groep A verwacht. Groep A is straatnamen A t/m G, Rivierdijk 111 – 515 en S t/m Z

We zien uit naar uw en jouw komst. Ook al is het lang geleden dat u de kerk bezocht of is het er nog niet eerder van gekomen.
We verlangen naar een ontmoeting onder het Woord van de Levende God.Terug naar nieuwsoverzicht