Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Diaconie

Door Beheerder Website op 23 december 2021

Een kilo liefde
We mogen dankbaar terug zien op de actie “Kilo Liefde”. Door de vele giften die gedaan zijn konden er mooie pakketten bezorgd worden. Wij als diaconie willen u hartelijk bedanken voor de giften en gebeden die we hiervoor van u mochten ontvangen.

Bezoekbroeders of -dames
Binnen onze gemeente zijn er ouderen die bezoek krijgen van de “bezoekdames”. Wij als diaconie zijn er dankbaar voor dat er zoveel bezoekwerk wordt gedaan door deze vrouwen. Wilt u ook graag een luisterend oor of een bezoekje van een van deze vrouwen? Dan mag u dat laten weten aan Lijda Versteeg. We zouden het ook mooi vinden als er een aantal “bezoekheren” zijn die af en toe bezoekwerk willen brengen bij een ouder gemeentelid. Ook hiervoor mag dan contact opgenomen worden met Lijda Versteeg, Schokker 28, tel. 618682.

Kerkauto
Graag willen wij onder uw aandacht brengen dat het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van de kerkauto. Zo kunt u tijdens de winterperiode veilig naar de erediensten komen. Opgave hiervoor kan via Addie van den Bout, tel. 06-52588831.
De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht