Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeentezang

Door Beheerder Website op 4 februari 2023

In de kerkenraadsvergaderingen van 15 september en 13 oktober 2022 is opnieuw gesproken over de manier waarop we als gemeente zingen. Deze vraag staat niet op zichzelf. Daarom hebben we als kerkenraad ook uitvoerig gesproken over waarom we zingen.

De uitkomst van dit gesprek is dat we, met woorden uit de liedbundel die God ons gegeven heeft, geroepen zijn om te zingen tot Gods eer. Of het nu een gebed, lofprijzing, klacht, verlangen of (schuld)belijdenis is, de gemeente richt zich met Israël en door Christus zingend op God.

In de psalmen zelf komen we een heel aantal voorbeelden tegen: we zingen omdat de HEERE goed voor ons geweest is (psalm 13), wij loven Gods macht (psalm 21), we zingen om Hem te loven onder de volken (psalm 57), we uiten onze klacht (psalm 13), we bidden om ontferming (psalm 6), etc. Wie in de psalmen op zoek gaat naar motieven om te zingen, raakt onder de indruk van de rijkdom van al deze aspecten. Al deze aspecten zijn redenen om te zingen, ongeacht de manier waarop (ritmisch of niet-ritmisch).

In 2019 heeft de kerkenraad besloten de manier van zingen niet te veranderen om polarisatie in de gemeente te voorkomen. Destijds is wel uitgesproken dat er Bijbels gezien geen argumenten voor of tegen een bepaalde manier van zingen zijn. De Geneefse Psalmmelodieën zijn oorspronkelijk ritmisch getoonzet en  keren daarmee terug naar de oorsprong. Als Calvijn zijn eerste Psalmboekje uitgeeft, staat de melodie ritmisch afgedrukt.

In de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober is opnieuw gesproken over de vraag die voorligt om de manier van zingen aan te passen. We hebben het proces in 2019 en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren geëvalueerd. Na uitvoerige bespreking is het besluit genomen om over te gaan tot ritmische zangwijze én om orgelbegeleiding en gemeentezang nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Wij hebben er vertrouwen in dat we als kerkenraad, gemeente en organisten in eenheid deze stap kunnen zetten.

Om dit proces vloeiend te laten verlopen komen er vooraf aan invoering in de komende periode een aantal momenten waarop we met elkaar het ritmisch zingen zullen oefenen. De kerkenraad spreekt de hoop en verwachting uit dat de gemeentezang hierdoor mag groeien en zal zijn tot meerdere eer en glorie van God.

Mochten er vragen zijn over dit besluit, schroom dan niet om een kerkenraadslid te benaderen om toelichting.Terug naar nieuwsoverzicht