Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Gevangenenzorg Nederland

Door Beheerder Website op 18 november 2023

Zondag is de eerste collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. In ruim 20
Nederlandse gevangenissen worden door bijna 700 mensen gevangenen bezocht naar de
Bijbelse opdracht die staat in Matteüs 25:36 “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij
gekomen”. Het doel hiervan is gevangenen op weg te helpen naar een toekomst zonder
criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor
ontzettend belangrijk. De vrijwilligers helpen de gevangenen en ex-gevangenen hierbij. Niet
criminaliteit maar geloof in herstel mag het laatste woord hebben. Gevangenenzorg Nederland
zet zich daarvoor in uit liefde tot God en de medemens. Ook deze collecte weer van harte
aanbevolen!

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht