Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Heilig Avondmaal

Door Beheerder Website op 30 mei 2022

Op zondag 26 juni zal het Heilig Avondmaal bediend worden in de gemeente. Vanaf de komende viering zal het Avondmaal weer alleen in de morgendiensten bediend worden. Tijdens de vorige avondmaalsviering ging de schaal met brood rond, terwijl de wijn voor ieder gereed stond op de tafel. Bij de viering op zondag 26 juni zal de beker ook weer rondgaan. Hiermee benadrukken we de belangrijke symboliek van eenheid bij het Avondmaal. In één van de laatste uitgaven van de Waarheidsvriend schreef dr. M. Barnard de volgende woorden: “Tegelijkertijd bindt de Geest ook de gemeente in broederlijke en zusterlijke liefde aan elkaar. Zowel van die gemeenschap met de Heere als van de onderlinge verbondenheid zijn het ene brood en de ene beker het symbool.” Omdat we ons bewust zijn van de verschillende gevoelens die hierbij kunnen leven zal naast de beker die rondgaat ook bij iedere plaats nog een bekertje wijn gereed staan. U bent vrij om de beker door te geven en zelf de wijn te drinken uit het kleine bekertje. Laten we hierin niet over elkaar willen heersen, maar ons samen richten op het offer van Jezus Christus.Terug naar nieuwsoverzicht