Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Het doel van de Toer voor het Goede Doel

Door Beheerder Website op 30 mei 2022

 

Waar zit de crux?


Het doel van de Toer voor het Goede Doel

In 2012 organiseerde de IZB de eerste Toer voor het Goede Doel. Op zaterdag 11 juni van dit jaar kunnen de fietsers voor de 10e keer deze sportieve uitdaging aangaan. Maar wat is hiervan het doel?
De eerste sponsortocht had als doel om geld op te halen voor het missionaire werk van de IZB in Het Pand in Groningen. Maar tegelijk was er een andere reden. Door deze activiteiten kregen de deelnemers inzicht in het missionaire werk van de IZB en in het bijzonder in Groningen.
Ook bij de 10e editie zijn deze twee doelen de crux. Waarbij de financiële ondersteuning mogelijk zelfs ondergeschikt is aan het kennismaken met de missionaire projecten. Want in de afgelopen jaren is gebleken hoe positief het is om te zien wat er op allerlei plaatsen in het land gebeurd op missionair gebied.
Onder andere staat het missionaire werk in Rosmalen centraal. Hier werkt ds. Wolter Stijf mee aan een project dat Crux heet. Een schitterend project waarbij mensen gewezen wordt waar het om gaat. Het woord crux komt van het Latijnse woord kruis.
Het verwijst naar het lijden van Jezus Christus voor de zonde van de wereld en naar de heilzame mogelijkheid om door Zijn offer vergeving van zonden te krijgen en verzoening met God. Het aannemen van dit heil is waar het in het leven om gaat en bij dit en bij al de andere missionaire projecten gaat het er om dat door woorden en daden mensen de liefde van God in Jezus Christus leren kennen.
Hoe mooi is het om bij een dergelijk project langs te gaan en er over horen te vertellen. Hoe goed is het om dit werk door gebed en financieel te ondersteunen. Overweeg om dit jaar mee te doen of om een deelnemer te ondersteunen.
Zowel ‘gewone’ fietsers als wielrenners mogen hun krachten beproeven.

Dikke banden en E-bikes
– Voor de ‘dikke banden’ en de E-bikes is er een tocht van 62 kilometer. De fietsers worden welkom geheten in gebouw De Rank in Giessenburg, waar iedereen wordt meegenomen in de planning van de dag. Vervolgens op de pedalen, naar Zwijndrecht. Daar wordt de lunch gebruikt in Het Badhuis, een missionaire pioniersplek die fungeert als huiskamer van de wijk. Pionier Gerben Bremmer, van huis uit bouwvakker, zal een rondleiding geven en vertellen over de contacten die hij in korte tijd heeft opgebouwd. Deelnemers aan deze variant hoeven niet per se getraind te zijn, al mogen ze na afloop wel tevreden constateren dat ze twee keer de brug over de Noord hebben bedwongen.

Racefiets
– De wielrenners kunnen kiezen uit een afstand van 110 of 150 kilometer, waarbij het verschil ‘m zit in een extra lus. Beide groepen zetten vanuit Giessenburg koers naar Rosmalen, waar ds. Wolter Stijf een inkijkje geeft in de pioniersplek CRUX. Hier bedrijft hij pastoraat onderweg, ‘midden in het leven, aan de keukentafel.’ Vervolgens wordt de vestingstad Heusden aangedaan. Ds. Kees van Ekris, zelf trouwens ook een enthousiast racefietser en deelnemer van de toer dit jaar, zal hier vertellen over het werk dat hij doet onder predikanten.
In Giessenburg vindt de gezamenlijke afsluiting plaats, inclusief een welverdiend bord pasta.
Hoe sportief deze Toer voor het Goede Doel ook is – het is géén wedstrijd. Er wordt gefietst op basis van ‘samen uit, samen thuis’. De sponsorgelden die worden opgehaald, waarbij geen minimaal bedrag per fietser geldt, zijn voor de missionaire projecten die onderweg worden aangedaan. Overigens is het bedrag dat aan het eind van de dag kan worden overgemaakt, niet het belangrijkste. De winst van de tocht zit ‘m zeker zoveel in de inspiratie die de deelnemers opdoen bij de diverse projecten die als pleisterplaats fungeren.
Informatie over inschrijven etc. is hier te vinden:
http://toervoorhetgoededoel.nl/

 

Bas Baks en Kees de JongTerug naar nieuwsoverzicht