Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Kennismaken

Door Beheerder Website op 18 maart 2022

Komende zondagavond wordt prop. L.M. (Aart) Jongejan in de dienst voorgesteld. Hij schreef een stukje ter kennismaking.

 

Beste gemeente, vanaf april hoop ik in uw gemeente stage te komen lopen. Graag stel ik me via deze weg aan u voor. Mijn naam is Aart Jongejan, ik ben getrouwd met Hanna en samen wonen we in Waarder. Ik studeer voor het tweede jaar aan de Protestantse Theologische Universiteit met het verlangen om gemeentepredikant te worden. Naast de studie werk ik als jeugdwerkadviseur. Vanaf D.V. april 2022 tot februari 2023 mag ik in uw gemeente stagelopen. Dit betekent overigens niet dat ik deze volledige periode actief in de gemeente aanwezig ben. Er zal twee keer een periode zijn van twee maanden waarin ik veel in uw gemeente te zien zal zijn. Daaromheen volg ik colleges en vinden er intervisiemomenten plaats.  Deze stage is vergelijkbaar met het vroegere vicariaat (praktijkvoorbereiding op het ambt van predikant). Ik hoop me met name te richten op de prediking, geloofsonderwijs en op het leidinggeven in een gemeente. Het is mijn verlangen om in stage en studie steeds weer en meer te ontdekken wie de Heere Jezus voor ons is en wil zijn. Dat is wat mij betreft de kern van de stage die in alle activiteiten moet doorklinken. Het gaat om Hem, om Zijn eer en om Zijn werk dat Hij deed voor ons. Het is mijn wens dat tegen deze achtergrond de stageperiode tot zegen mag zijn. Ik zie uit naar een mooie, leerzame tijd in Boven Hardinxveld. Op papier heeft een kennismaking altijd iets onpersoonlijks. Ik hoop u daarom ook persoonlijk eens te ontmoeten; hetzij in een dienst, een gesprek of op een ander moment. Hartelijke groet,

Aart JongejanTerug naar nieuwsoverzicht