Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Kerk en corona

Door Beheerder Website op 2 december 2021

Geliefde gemeente,

Op woensdag 1 december heeft de kerkenraad vergaderd over onze omgang met de coronamaatregelen zoals afgekondigd tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november.

Adventsverwachting
Bij de opening van de vergadering werd gelezen uit Jesaja 8 en 9 waarin geprofeteerd wordt over de geboorte van de Messias. “Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is… Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien… Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” Een machtige belofte van God. Licht in de duisternis!

Besluitvorming
In onderlinge verbondenheid is de kerkenraad tot onderstaande besluitvorming gekomen. Met elkaar zoeken we hierin het goede voor de gemeente in een gedeeld besef van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de voortgang van ons gemeenteleven en voor een verstandige omgang met de huidige maatregelen.

In onze overweging hebben we ons laten leiden door het advies vanuit het CIO (interkerkelijk contact overheidszaken) en vanuit de PKN. De kerkenraad geeft bij de plaatselijke uitwerking hiervan prioriteit aan de voortgang van de erediensten en het jeugd- en jongerenwerk.

Erediensten
De avonddienst wordt vanaf zondag 5 december verplaatst naar 15.30 uur. De uitnodiging blijft voor de morgendiensten gelden voor één van beide groepen A en B, terwijl voor de middagdienst de gehele gemeente wordt uitgenodigd. Daarbij zal er aandacht zijn voor het placeren van de aanwezigen. U gaat de kerk weer binnen via de ingang op het Kerkplein waar u wordt ontvangen. In de kerk staat een (ouderling)kerkrentmeester door wie u en jullie een plaats krijgen gewezen. We willen hiermee optimaal gebruik maken van de ruimte die ons kerkgebouw biedt. Na de zegen wordt gevraagd weer plaats te nemen waarna eerst de gemeenteleden op de galerijen de kerk kunnen verlaten. Vervolgens kunnen op aanwijzing ook de andere gemeenteleden de kerk verlaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle uitgangen van de kerk. De broeders die u ontvangen en aanwijzing geven om de kerk te verlaten dragen een mondkapje.

Houdt u bij het bezoeken van de kerkdiensten aan de geldende basisregels en blijf thuis bij klachten.

Anders dan vorig jaar geldt er geen beperking in de gemeentezang. Wel zal aan de voorgangers gevraagd worden om het aantal te zingen verzen enigszins te beperken. Het kerkgebouw zal tijdens en rondom de diensten zoveel mogelijk geventileerd worden.

Avondmaalszondag
Voor de diensten op zondag 5 december geldt dat ’s morgens de gemeenteleden uit groep B worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Avondmaal en ’s middags de gemeenteleden uit groep A. In de middagdienst zijn ook de gemeenteleden uit groep B welkom voor de dienst van dankzegging. We zien uit naar een gezegende zondag waarin alles heen wijst naar de overvloed aan de bruiloft van het Lam die komende is.

Zondagsschool
Vanwege het verplaatsen van de avonddienst is de zondagsschool op zondag 12 en 19 december van 13.45 tot 14.30 uur. Dit zijn 2 oefenmomenten voor de Kerstfeestviering die gehouden wordt op zaterdag 25 december om 16.00 uur (en niet zoals eerder gemeld om 16.30 uur).

Catechese/jeugdwerk
Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is een essentieel onderdeel van ons gemeentezijn. De catechisaties zullen dan ook doorgaan op de gebruikelijke tijden. Daarnaast biedt de kerkenraad uit overtuiging ruimte aan de voortgang van het jeugd- en jongerenwerk. Aan de verschillende clubs wordt gevraagd zoveel mogelijk overdag samen te komen. Waar dat praktisch niet uitvoerbaar is, is er mogelijkheid om ’s avonds bijeen te komen. Daarbij wordt gevraagd om rekening te houden met de basisregels en hier met elkaar op verantwoorde wijze mee om te gaan.

Overige activiteiten
Alle overige activiteiten (zoals studie- en bijbelkring; vrouwenvereniging) komen onder deze omstandigheden ‘s avonds te vervallen. De kerkenraad stimuleert verenigingen om overdag op een alternatief tijdstip bij elkaar te komen waarbij de activiteiten voor 17.00 uur zijn afgerond.

Tot slot
De scriba van de generale synode schreef onlangs in een protestants perspectief de volgende woorden:
“Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.” (ds. R. de Reuver)

In verbondenheid,

Kerkenraad Hervormde Gemeente Boven-HardinxveldTerug naar nieuwsoverzicht