Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Man-na mannenochtend

Door Beheerder Website op 2 maart 2024

De Boven-Hardinxveldse mannen hopen op zaterdag 9 maart weer in De Boomgaard samen te
komen. Hoofdstuk 11 ‘Matigheid voor mannen’ komt aan de orde. Is matigheid een woord uit
de ‘oude doos’ geworden? In Galaten 5 vers 22 en v.v. staat over de vrucht van de Geest o.a.
zelfbeheersing, zelfdiscipline oftewel matigheid (Spreuken 25 vers 28). Dat botst met de
opvattingen 2024! Zouden we ons niet meer moeten oefenen in zelfbeheersing? Denk daar
alvast maar eens over na! En verder gaat het over oudere en jongere mannen. En die range
vinden we in onze ploeg mam-na mannen van jonger tot ouder. Lees o.a. Titus 2 vers 1-10.
Denk eens na over… ‘als je matig bent, kun je wereldse begeerten verzaken en door Gods
Geest, er nee tegen zeggen’. Nodig mannen uit en neem ze mee. We hopen strikt 10.00 uur
weer huiswaarts te gaan. Heb je vragen? Bel Robert v.d. Bout (06-40552544) of Teun Korten
(06-42517740). Ps. kijk ook naar de vragen op pag. 113, ter voorbereiding. Met hartelijke
Man-na
groet.Terug naar nieuwsoverzicht