Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Mannen-kring “Man-na”.

Door Beheerder Website op 30 september 2023

Bovenhardinxveldse “Man-na”-mannen. Zaterdag 14 oktober (de tweede zaterdag van de maand) komen we om 8.00 uur in de Boomgaard weer bij elkaar. We hebben een spreker uitgenodigd. Het is Wilfred Kols. Hij werkt bij gevangenenzorg (waarvoor een deel van de opbrengst rommelmarkt was!) Hij doet dit vanuit christelijk perspectief. Wilfred werkt in gevangenissen en verlangt hen met Gods Woord bij te staan en te bemoedigen etc. Het zal gaan over de blinde Bartimeüsuit Markus 10 vers 46 – 42. We zingen uit volle borst, eten brood en geestelijk voedsel. Heerlijk, toch! Mannen, van harte welkom. Naar Gods beloftewoord zal Hij ons rijk zegenen. En stipt 10.00 uur gaan we “verrijkt” huiswaarts. Heb je vragen? Bel Robert v.d. Bout (06-40552544) of Teun Korten (06-42517740).Terug naar nieuwsoverzicht