Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Perspectief in een verwarrende wereld

Door Beheerder Website op 9 maart 2024

Zondagmorgen zal het avondmaal worden bediend in het midden van de gemeente. De
offerblokken op de tafel waarmee we onze dank uiten en de eerste collecte zowel ’s morgens
als ’s avonds zijn bestemd voor Stichting Ontmoeting. Ontmoeting helpt mensen in Nederland
die de verbinding met de omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen
kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken.
Soms leven ze zelfs al jarenlang op straat. Vrijwilligers en professionals bieden hulp op alle
gebieden waar zij op vast zijn gelopen, zodat er weer perspectief ontstaat op het leven. Niet
alleen hier, maar vanuit de christelijke identiteit ook op het leven met God. Graag bevelen we
deze collecte bij u en jou aan. Wij als gemeente mogen ook perspectief hebben in een
verwarrende wereld. Zondag, de vijfde lijdenszondag alweer, mogen we vieren en gedenken

dat het volmaakte offer is gebracht door de Heere Jezus Christus tot volkomen verzoening van
al onze zonden. Allen een gezegende zondag toegewenst!

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht