Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Plaatselijke diaconie

Door Beheerder Website op 22 april 2023

Zondag is de collecte bij de uitgang zoals wel vaker bestemd voor de plaatselijke diaconie. De
opbrengst van deze collecten wordt besteed aan hulp voor mensen uit onze gemeente of ons
dorp. Die hulp kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld alleenstaanden of gezinnen met
financiële nood, om wat voor reden dan ook, of mensen die juist praktische hulp nodig
hebben. U begrijpt dat dat normaal niet bij naam en toenaam wordt benoemd.
Deze keer willen we er toch iets over zeggen. De uitgangscollecte van zondag willen we
namelijk gebruiken om de ouders van een Syrisch gezin wat in ons dorp woont te
ondersteunen bij onder andere de herbouw van een onderdak. Uiteindelijk is het nu dus een
keer specifieke noodhulp in Syrië en niet zozeer plaatselijke hulp. Nadat een gemeentelid er
ons op attendeerde hebben de Syriërs in ons dorp ons aangrijpende beelden laten zien van de
gevolgen van de aardbeving in Syrië nog niet zo lang geleden. Hun ouders en opa en oma
leven nu in een tentenkamp waar er door mensen de blaadjes van de bomen worden gegeten
om de ergste honger te stillen… De behoefte aan voedsel en onderdak is groot. We willen
deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen!Terug naar nieuwsoverzicht