Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Plaatselijke regeling

Door Beheerder Website op 13 april 2022

In de kerkenraadsvergadering van donderdag 7 april is ingestemd met de volgende wijzigingen in de tekst van de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld.

Artikel 2.2.1. De eerste wijziging betreft het moment van verkiezen van de kerkenraad. In de huidige regeling is dit in de maand november. Dit moment wordt verplaatst naar het 1ste kwartaal van het kalenderjaar.

Artikel 6.1.1 en 6.1.2. De tweede wijziging betreft de samenstelling van het college van kerkrentmeesters. In de huidige regeling staat dat het college van kerkrentmeesters uit zeven leden bestaat, waarvan vier ouderling en drie geen ouderling. In de nieuwe regeling bestaat het college uit maximaal 7 leden, waarvan bij voorkeur 4 ouderling en de overige leden gemeentelid-kerkrentmeester. Op dit moment bestaat het college uit 6 leden waarvan 1 vacature ouderling. De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om over te gaan tot benoeming van een gemeentelid-kerkrentmeester.

Artikel 6.1.4. De derde wijziging betreft de tekenbevoegdheid van de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Deze bevoegdheid per betaling wordt verhoogd.

De plaatselijke regeling ligt voor belijdende leden ter inzage bij de scriba van de kerkenraad tot één week na verschijning van dit kerkblad. Mocht u hier gebruik van willen maken, graag vooraf een bericht naar de scriba, broeder J. van den Bout, Rembrandtstraat 50.Terug naar nieuwsoverzicht