Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Voorbede

Door Beheerder Website op 15 juli 2022

Naast de voorbede voor de eigen gemeente willen we zoals u afgelopen zondagavond gemerkt heeft voortaan als diaconie voor de tweede dienst één of meerdere gebedspunten aandragen. Op deze manier kunnen we het diaconale werk dichtbij en verder weg met elkaar voor Gods Aangezicht neerleggen. De nood in de wereld is groot. Maar groter dan de Helper is de nood toch niet?! Psalm 86 zingt: “Wie u aanroept in den nood, Vindt U gunst oneindig groot.” Onze God wil er om gebeden zijn. Bid u/jij mee tijdens de dienst en thuis?

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht