Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Voorjaarszendingscollecte

Door Beheerder Website op 25 februari 2023

Bij deze kerkbode vindt u de folder voor de voorjaarscollecte van de GZB. Op 5 maart zal de collecte bij de uitgang bestemd zijn voor de kerk in Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naasten te delen. Het helpt om blijmoedig het geloof te delen met andersdenkenden, zelfs ondanks tegenstand van de omgeving. Helpt u mee door royaal te geven?Terug naar nieuwsoverzicht